Wstecz

Jak możesz unieważnić testament?

Wielu spadkobierców bywa niezadowolonych z tego, jak potraktowano ich w testamencie. Chcą więc go podważyć, czyli odwołać zapis testamentowy. Jak i kiedy można to zrobić?

9Contract,Waiting,For,A,Notary,Public,Sign,On,Desk.,Notary
/ Shutterstock

Powiązane artykuły

Przepisy dokładnie określają, kiedy możliwe jest unieważnienie testamentu. Otóż testament uznaje się za nieważny, jeżeli został sporządzony:

- w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

- pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

- pod wpływem groźby.

Domagając się – tylko w sądzie - unieważnienia testamentu z któregoś z tych powodów, musimy udowodnić, że któryś z nich rzeczywiście miał miejsce. Na przykład, że testament został sporządzony pod wpływem groźby - dowodem w tej sprawie mogą być zeznania świadków.

Jeśli chcemy unieważnić testament z powodu niepoczytalności spadkodawcy, powinniśmy przedstawić orzeczenia lekarskie i wyniki badań.

Nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu, np. brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków.

Inny przypadek: małżonek, który sporządza testament, prosi o pomoc żonę, bo ona ma ładniejszy charakter pisma. Sam tylko się pod testamentem podpisuje. Taki dokument z punktu widzenia prawa jest nieważny – wszystko trzeba napisać własnoręcznie.

Nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu. Trzeba na przykład pamiętać, że nieskuteczny będzie zapis windykacyjny umieszczony w testamencie sporządzonym w domu, bez udziału notariusza.