Wstecz

Wszystkich świętych. Czy protestanci i prawosławni świętują 1. listopada

Jak każe tradycja, we Wszystkich Świętych katolicy odwiedzają groby bliskich. Czy 1. listopada podobnie robią protestanci, prawosławni i zielonoświątkowcy

Dla katolików dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to jedne z ważniejszych świąt w roku.
Shutterstock

Powiązane artykuły

Dla katolików dzień Wszystkich Świętych i następujący po nim Dzień Zaduszny to jedne z ważniejszych świąt w roku. Wywodzące się z kultu męczenników, umierających za wiarę w Chrystusa, wizyty na grobach bliskich i zapalanie świateł ma długą tradycję, sięgającą Średniowiecza. 1 listopada katolicy mają obowiązek uczestniczenia w uroczystych mszach ku pamięci wszystkich świętych. Po mszy przechodzą z kościoła na cmentarz, na którym odbywa się wspólna modlitwa przy grobach. Czy takie same praktyki są stosowane w innych wyznaniach chrześcijańskich?

Prawosławie - Wszystkich Świętych innego dnia

Kościół prawosławny też pamięta o zmarłych, jednak uroczystości im poświęcone przypadają w inne dni, niż u katolików. – Dzień Wszystkich Świętych w kościele prawosławnym jest obchodzony w pierwszą niedzielę po święcie Zesłania Świętego Ducha na Apostołów – tłumaczy o. Piotr Makal z parafii prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

Ale Kościół Wschodni wspomina zmarłych także w każdą sobotę, na pamiątkę zstąpienia Chrystusa do piekieł. – Szczególnymi dniami liturgicznymi poświęconymi wspominaniu wszystkich zmarłych są też tzw. soboty rodzicielskie: druga sobota przed Wielkim Postem, oraz sobota przed Zesłaniem Św. Ducha – wymienia o. Piotr Makal.

Równie mocno wyznawcy prawosławia obchodzą sobotę poprzedzającą dzień św. Dymitra na początku listopada. Tego dnia w cerkwiach odbywają się uroczyste nabożeństwa żałobne w intencji zmarłych. – Dodatkowo zmarłych wspominamy w 2, 3. i 4, sobotę Wielkiego Postu, drugi wtorek po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, oraz podczas święta Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela – przypomina o. Piotr Makal. – W tym ostatnim przypadku jest to modlitwa za zmarłych żołnierzy.

Wszystkich Świętych? Jedynym jest Bóg

Dnia Wszystkich Świętych nie obchodzi Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Jako protestanci, wszystkie swoje zasady wiary czerpią wyłącznie z Pisma Świętego. – Ponieważ święto zmarłych nie jest określone w żadnym fragmencie Biblii, jako dzień, który należy czcić, dla adwentystów nie stanowi wyjątkowego czasu liturgicznego – wyjaśnia Michał Rakowski z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. - Nie oznacza to oczywiście, że adwentyści nie dbają o groby swoich bliskich. Ale nie mają żadnego nakazu czynienia porządków i odwiedzania cmentarzy w ten konkretny listopadowy dzień.

Jednak Kościół adwentystyczny wyznaje zasadę, że jedynym świętym jest Bóg i nikomu innemu nie należy się to miano. Adwentyści uważają, że śmierć jest dla wszystkich ludzi stanem nieświadomości. Nie istnieje zatem tzw. „nieśmiertelna dusza”, a ze zmarłymi nie można się w żaden sposób komunikować czy modlić o ich powodzenie już po śmierci.

Dnia Wszystkich Świętych nie obchodzą również zielonoświątkowcy. – Nie modlimy się w intencji zmarłych, albowiem nasi umarli już odpoczęli w Panu, a ich uczynki poszły za nimi – twierdzi pastor Edward Czajko. – Naszym umarłym światłość wiekuista już świeci, a oni oczekują zmartwychwstania ciała. Zostali zbawieni. Są u Pana. Wobec tego na groby w Dniu Zadusznym nie idziemy świadomie i celowo, by dać świadectwo, że wierzymy w zbawienie bliskich, którzy odeszli do wieczności. Jednak nikomu nie zabraniamy chodzenia tego dnia na groby i dbania o nie.