Irena Cybulska ps. „Iza”

Irena Cybulska ps. „Iza”

Ur. 24.09.1925 Zm. 12.06.2022

Wspomnienie

Przed wojną uczęszczała do gimnazjum w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej zmieniała szkoły, była m. in. uczennicą Prywatnego Gimnazjum J. Świeżyńskiej - Słojewskiej na ul. Marszałkowskiej, które w czasie wojny działało oficjalnie jako szkoła zawodowa dla młodzieży polskiej. W czasie wojny wstąpiła do drużyny harcerskiej działającej przy Gimnazjum J. Świeżyńskiej - Słojewskiej w Warszawie. Kilka miesięcy przed wybuchem Powstania z drużyny do której należała Irena Derus zorganizowano pluton harcerski włączony do 5. kompanii ochrony sztabu "Baszty". Od 1 do 4 sierpnia 1944 roku służyła w plutonie harcerskim Szarych Szeregów w Państwowym Zakładzie Higieny na ul. Chocimskiej, a po wymarszu oddziałów płk. Aleksandra Hrynkiewicza do Lasów Chojnowskich i rozproszeniu drużyny, włączona została do służby w organizowanym na Mokotowie pierwszym punkcie Harcerskiej Poczty Polowej w lokalu niedaleko szpitala Sióstr Elżbietanek. W Harcerskiej Poczcie Polowej na Mokotowie działała do końca września. Po wiadomości o kapitulacji Mokotowa harcerki otrzymały polecenie wyjścia z Warszawy z ludnością cywilną. Wobec tego pomogły przy ewakuacji rannych i chorych ze szpitala Elżbietanek, a następnie wyszły w cywilami drogą przez Pruszków. Z obozu w Pruszkowie Irena Derus została wywieziona w okolice Krakowa. Trafiła do Rabki, ale wkrótce zdecydowała się na powrót w rejon Grójca. Po wojnie nadal działała w harcerstwie. Do 1948 roku była zastępcą hufcowej Hufca Wilanów. Zdała maturę, następnie wyszła za mąż i założyła rodzinę.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Maciej Niesłony / WWPHOTO