Tereliza Braun

Tereliza Braun

Ur. 30.05.1932 Zm. 20.04.2023

Wspomnienie

Tereliza Braun urodziła się w Mokrsku Dolnym, to obecnie powiat jędrzejowski w województwie świętokrzyskim. Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1967 roku wyjechała na stypendium do Paryża. Studiowała tam w Instytucie Duszpasterstwa Katechetycznego oraz pracowała z młodocianymi przestępcami. Jak napisał Janusz Kędracki w „Gazecie Wyborczej Kielce”, do Polski wróciła po siedmiu latach. Pracowała m.in. w PTTK oraz Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zaangażowała się w organizację szkolenia dla związkowców z „Solidarności”, które tuż przed stanem wojennym odbywało się w ośrodku w Bocheńcu, niedaleko Kielc. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., czyli wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, została internowana. Podobnie jak kilkudziesięciu innych działaczy oraz ojciec, prof. Juliusz Braun, wykładowca na tym szkoleniu. Została osadzona w areszcie na Piaskach w Kielcach, gdzie internowany był również jej młodszy brat Juliusz Jan, ówczesny dziennikarz. Wyszła po trzech tygodniach. Tereliza Braun przez lata była bardzo aktywna w działalności charytatywnej, pomagała ubogim, bezdomnym i więźniom. To z jej inicjatywy w 1991 r. zorganizowano w Kielcach pierwszy polski oddział ruchu humanitarnego ATD Czwarty Świat. Pracowała także w Podkomisji ds. Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski, a w 2010 r. była polską ambasadorką - ogłoszonego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej - Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W 2008 r. Tereliza Braun otrzymała statuetkę i tytuł Świętokrzyskiego Anioła Dobroci. Trzy lata później, w 2011 r., za swą działalność została odznaczona przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tereliza Braun zmarła w Kielcach 20 kwietnia 2023 r. Została pochowana na cmentarzu w Bolminie w gminie Chęciny koło Kielc.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Paweł Małecki/Agencja Wyborcza.pl