Bronisław Misztal

Bronisław Misztal

Ur. 19.05.1946 Zm. 09.05.2024

Wspomnienie

Bronisław Misztal urodził się 19 maja 1946 roku w Łodzi. Był absolwentem studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a jego praca "Grupy rówieśnicze młodzieży" zdobyła rok później nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za najlepszą pracę doktorską. W 1977 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w 1988 r. tytuł profesora zwyczajnego (full professor) na Indiana University, a w 2001 r. tytuł profesora nauk humanistycznych w Polsce. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał m.in. na Uniwersytecie Paris VIII (Saint Denis), Claremont Colleges (Kalifornia) i Washington University w St. Louis (Missouri), był dziekanem Wydziału Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Specjalizował się w zagadnieniach socjologii, teorii socjologii, globalizacji oraz analizie ruchów i zmian społecznych. Od 1 stycznia 2008 roku do stycznia 2009 r. był Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, a od 12 czerwca 2012 r. do 22 sierpnia 2016 r. Ambasadorem RP w Portugalii. Był autorem 6 książek, ponad 100 esejów i 80 artykułów naukowych. Zmarł 9 maja 2024 r. "Człowiek niekonwencjonalny we wszystkim co robił. Socjolog, wysokiej próby intelektualista, dyplomata. Autor pasjonujących, błyskotliwych intelektualnych figur i analiz. W 2016 roku przeżył ciężki wypadek. Odtąd ciężko chory, ale równie ciężko pracujący nad powrotem do świata. Nie zmogła go pandemia. Umarł w momencie, kiedy szansa na powrót do zdrowia wydawała się tak bliska. Do „Rzeczpospolitej” nie napisze już nic. Ale będziemy go pamiętać jako autora i dobrego kolegę" - napisała redakcja "Rzeczpospolitej", z którą prof. Misztal przez wiele lat współpracował jako publicysta.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Wojciech Stróżyk/Reporter