Piotr Zagórski

Piotr Zagórski

Ur. 12.06.1970 Zm. 15.03.2024

Wspomnienie

Dr hab. Piotr Zagórski urodził się 12 czerwca 1970 roku. W 1994 r. ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. I do ostatnich swoich dni był związany z tą uczelnią. Najpierw z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi, a później z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Stopień doktora nauk o ziemi uzyskał w 2003 r., a stopień doktora habilitowanego - w 2014 r. Pięć lat później został zatrudniony w UMCS na stanowisku profesora uczelni. Żegnając Piotra Zagórskiego UMCS podkreśla, że był uznanym badaczem w zakresie geomorfologii i współczesnych procesów morfogenetycznych obszarów polarnych, geoarcheologii oraz nowoczesnych technik pomiarowych. „Kierownik kilkunastu wypraw polarnych na Spitsbergen. Członek Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Konsorcjum Polarnego i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich” – czytamy na stronie internetowej lubelskiej uczelni. Piotr Zagórski został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Zmarł 15 marca 2024 r., 12 czerwca skończyłby dopiero 54 lata… „Był osobą niezwykle aktywną, o wielu umiejętnościach i znakomitych inicjatywach, które przysparzały Wydziałowi wielu sukcesów. Zapisał się w pamięci jako doskonały kierownik Wypraw Polarnych, rozpoznawalnych w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym, a przy tym jako wyjątkowy fotograf i człowiek o niezwykłej wrażliwości na piękno Spitsbergenu” – wspomina lubelska uczelnia. „Dziękujemy Piotrze, że byłeś z nami, że mogliśmy razem dyskutować, prowadzić badania, realizować projekty, podziwiać Twoje zdjęcia, których miałeś tysiące oraz wtapiać się w niedoścignione filmy przybliżające piękno natury. Zawsze z przyjemnością obserwowaliśmy Twoje działania, pełne zaangażowania i inwencji twórczej. Obiecujemy pamiętać o Tobie. Zobowiązujemy się, że będziemy kontynuować Twoje dzieło i sfinalizujemy sprawy, których nie było dane Ci ukończyć. Spoczywaj w pokoju Piotrze”. – napisali pogrążeni w żałobie Koleżanki i Koledzy z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Fot. UMCS Lublin