Piotr Węgleński

Piotr Węgleński

Ur. 29.06.1939 Zm. 19.01.2024

Wspomnienie

„Wybitny uczony, wieloletni prorektor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego” – w krótkich, ale wiele mówiących słowach „rektor i społeczność akademicka” UW żegna na swej stronie internetowej prof. Piotra Węgleńskiego. Piotr Węgleński urodził się 29 czerwca 1939 r. w Świdnikach, w obecnej gminie Mączyn, w powiecie zamojskim w województwie lubelskim. „Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Jeden z jego przodków - Jan Węgleński, minister skarbu Królestwa Polskiego - walnie przyczynił się do powstania Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszły rektor UW w stolicy znalazł się w 1950 r. Ukończył tutaj Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, a następnie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach studenckich grał w siatkówkę w jego reprezentacji. Od uzyskania dyplomu w 1961 r. był zawodowo związany z tą uczelnią. Pracę doktorską na UW obronił w 1965 r., a habilitację zdobył w 1974 r.” – Tomasz Urzykowski tak przedstawia prof. Piotra Węgleńskiego na łamach Wyborcza.pl Warszawa. Dodaje, że prof. Piotr Węgleński „w latach 70. spędził kilka lat na stażach naukowych w Wielkiej Brytanii (John Innes Institute), Stanach Zjednoczonych (Massachussets Institute of Technology, MIT) i Francji (Paris XI)”. To właśnie tam poznał rodzącą się inżynierię genetyczną. „W 1982 r. został profesorem nadzwyczajnym, a siedem lat później profesorem zwyczajnym nauk biologicznych. Na UW sprawował funkcje dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW, wicedyrektora Instytutu Botaniki UW, a w latach 1987-1996 prorektora. Rektorem był przez dwie kadencje w latach 1999-2005. Przyczynił się wtedy do gruntownej przebudowy zabytkowego gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z końca XIX w. na obiekt dydaktyczny” – podkreśla Tomasz Urzykowski w portalu Wyborcza.pl Warszawa. Prof. Piotr Węgleński był również pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem PAN oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a w 2010 i 2015 r. zasiadał w komitecie poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach na prezydenta RP. Prof. Piotr Węgleński zmarł w piątek 19 stycznia 2024 roku. Miał 84 lata.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl