Zbigniew Faliński

Zbigniew Faliński

Ur. 15.05.1949 Zm. 12.11.2023

Wspomnienie

Zbigniew Faliński urodził się 15 maja 1949 roku w Radowie k. Ośna Lubuskiego. Tam ukończył liceum ekonomiczne, a na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu studiował ekonomikę i organizację turystyki. Po zakończeniu edukacji pracował w PSS „Społem”, był także I sekretarzem komitetu miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słubicach, a także sekretarzem ekonomicznym komitetu wojewódzkiego PZPR w Gorzowie Wielkopolskim. W Gorzowie Wlkp. w latach 1986-90 był również radnym miejskiej rady narodowej. Po likwidacji PZPR był aktywnym działaczem SdRP i SLD. W Słubicach Zbigniew Faliński założył firmę produkującą meble. W latach 1995-97 był wojewodą gorzowskim. Było to w czasach, gdy w Polsce rządziła koalicja koalicji SLD-PSL, a premierem był Włodzimierz Cimoszewicz. W tych czasach powstała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której Zbigniew Faliński w 2002 roku został prezesem. Strefą zarządzał do 2006 r. Zbigniew Faliński w 1997 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 r. - Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Zmarł w Słubicach, miał 74 lata. „Człowiek, który całe swoje zawodowe życie poświęcił służbie mieszkańcom. Odszedł wielki patriota, do ostatnich dni zatroskany o losy swoich ukochanych Słubic, naszego regionu i naszej ojczyzny” – pożegnała Zbigniewa Falińskiego w mediach społecznościowych lubuska Nowa Lewica.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Bartłomiej Kudowicz/Agencja Wyborcza.pl