Włodzimierz Zatorski

Włodzimierz Zatorski

Ur. 27.06.1953 Zm. 28.12.2020

Wspomnienie

Założyciel i wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów. Włodzimierz Zatorski urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. W 1972 r. rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1975 r. został schwytany na zielonej granicy przez czechosłowacką milicję z plecakiem wypełnionymi książkami, m.in. dzieła Gombrowicza, Miłosza, Pasternaka i Sołżenicyna. Za próbę przewozu literatury bezdebitowej sąd w Cieszynie skazał go na sześć miesięcy więzienia. Do opactwa benedyktynów w Tyńcu wstąpił już z dyplomem magistra fizyki, uzyskanym w 1980 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Śluby wieczyste przyjął w 1984 r., a święcenia kapłańskie trzy lata później. Był m.in przeorem klasztoru w latach 2005-09. W 1991 r. założył i do 2007 r. kierował Wydawnictwem Benedyktynów. Ojciec Zatorski był autorem m.in. sześciu tomów rozważań Pisma Świętego na każdy dzień roku. W ostatnim czasie zaangażował się w działalność fundacji Opcja Benedykta. W 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Stanisław Kowalczuk / East News