Tomasz Wesołowski

Tomasz Wesołowski

Ur. 09.09.1950 Zm. 27.07.2021

Wspomnienie

Ornitolog, który przez ponad 40 lat badał Puszczę Białowieską i stał w jej obronie. Nazywał ją „naszą rafą koralową” i „żywym muzeum ewolucji”. Większość naukowej kariery Tomasz Wesołowski związał z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 2004-10 był kierownikiem Zakładu Ekologii Ptaków UWr., od 2011 kierownikiem Pracowni Biologii Lasu UWr. Współorganizował światowe kongresy ornitologiczne. W 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Pasją prof. Wesołowskiego było nie tylko badanie przyrody, ale również jej ochrona. Ponad 20 lat był członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, a w latach 1993-94 członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Tomasz Wesołowski był też jednym z inicjatorów objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym. Był jednym z autorów opracowania zasad gospodarowania tym lasem, które lepiej chronią jego przyrodniczą unikalność, w szczególności oszczędzają jego najcenniejsze, ponadstuletnie fragmenty. W latach 2006-07 był uczestnikiem prac Zespołu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej (2006-07). W 2017 r. wspierał protesty przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, za którą stał ówczesny minister środowiska Jan Szyszko. Prof. Wesołowski był ekspertem Unii Europejskiej podczas rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przeciwko Polsce. Umiędzynarodowienie sprawy i wyrok Trybunału pozwoliły zatrzymać wycinkę. Prof. Wesołowski ostro krytykował Lasy Państwowe. Uważał, że w Polsce powinno się podzielić lasy na te produkcyjne i te, w których realizuje się inne funkcje, w tym ochronne.

Robert Jurszo

Zdjęcie profilowe: Zakład Ekologii Behawioralnej