Anna Złoch-Mizikowska ps. „Grażka"

Anna Złoch-Mizikowska ps. „Grażka"

Ur. 01.02.1926 Zm. 18.08.2020

Wspomnienie

Bohaterka powstania warszawskiego, łączniczka batalionu „Parasol”. Anna Złoch urodziła się w Siedlcach, tam ukończyła szkołę podstawową i pierwszą klasę w gimnazjum państwowym im. Królowej Jadwigi. Wojna na chwilę przerwała jej edukację, ale jeszcze w Siedlcach skończyła dwuletnią szkołę handlową. W Warszawie mieszkała od 1941 roku, uczyła się w gimnazjum H. Gepnerównej. W stolicy wstąpiła do Szarych Szeregów. Kiedy Niemcy rozstrzelali jej zastępową, została wcielona wraz z tworzącym się własnym zastępem do scalonej z AK Bojowej Organizacji „Wschód” - grupa "Narocz". W czasie powstania służyła w batalionie „Parasol” zgrupowania „Radosław”. Na Woli uczestniczyła w słynnej obronie Pałacyku Michlera (Michla). Razem z resztą batalionu szlak powstańczy zakończyła w północnej części Śródnieścia. Z powstania wyszła z ludnością cywilną. Po wojnie zamieszkała w Pruszkowie, ale do Warszawy dojeżdżała do szkoły. 1. sierpnia 1945 roku – gdy wychodziła z budynku liceum po ogłoszeniu wyników pisemnej matury, została aresztowana przez komunistów i skazana na osiem lat więzienia. Szczęśliwie, w wyniku amnestii, po kilku miesiącach wyszła na wolność. Dostała się na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła w 1949 roku. Została odznaczona: Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Edukacji Narodowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 r. została awansowana do stopnia majora Wojska Polskiego.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: MPW