Andrzej Osęka

Andrzej Osęka

Ur. 03.12.1932 Zm. 01.05.2021

Wspomnienie

Był krytykiem sztuki, dziennikarzem i publicystą. W latach 80. działał w „Solidarności”. Andrzej Osęka w 1955 roku ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, w czasach PRL pracował, jako dziennikarz i pisał o sztuce współczesnej. Współpracował z „Po prostu” w czasie odwilży październikowej (1955-56), z „Przeglądem Kulturalnym” (1955-62) i tygodnikiem „Kultura” (1965-81). Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. W 1980 roku związał się z NSZZ „Solidarność”. W związku działał w Zespole ds. Kultury Regionu Mazowsze. Za rok 1986 otrzymał nagrodę publicystyczną „Kultury” im. Juliusza Mieroszewskiego. Andrzej Osęka był współzałożycielem miesięcznika „Kultura Niezależna”. Pod pseudonimem Paweł Morga współpracował też z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia oraz z prasą podziemną w Polsce. W 1992 r. dołączył do redakcji „Gazety Wyborczej”. Publikował też w „Dzienniku Polska-Europa-Świat”, „Wprost” oraz w „Polityce”. W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edyta Bryła

Zdjęcie profilowe: Piotr Wójcik / Agencja Gazeta