Stanisław Dziedzic

Stanisław Dziedzic

Ur. 13.10.1953 Zm. 08.04.2021

Wspomnienie

Stanisław Dziedzic był historykiem literatury, kulturoznawcą, wykładowcą akademickim, twórcą i dyrektorem Biblioteki Kraków. Przyczyną jego śmierci był Covid-19. Urodził się w Dąbrowie niedaleko Rzeszowa. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończył filologię polską i dziennikarstwo, oraz krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie skończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania. Doktoryzował się na UJ z literaturoznawstwa. Od 1977 roku był dziennikarzem. W latach 1989–1998 pracował w małopolskim urzędzie wojewódzkim – najpierw, jako zastępca dyrektora, później na stanowisku dyrektora wydziałów ds. kultury i turystyki. W 1998 roku powrócił do swojej macierzystej uczelni, tym razem w roli nauczyciela w Instytucie Spraw Publicznych. Na UJ pracował do 2003 roku. W międzyczasie – do roku 2000 – był też wicedyrektorem Biura Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia najstarszej polskiej uczelni. W latach 1999–2003 był członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, a od roku 2000 przez cztery lata - wiceprezesem Radia Kraków. Od 2001 roku Stanisław Dziedzic działał w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Od 2004 do 2016 roku pracował w krakowskim magistracie, gdzie kierował Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie m.in. wymyślił trwający od maja do października każdego roku cykl imprez pod wspólną nazwą Krakowskie Noce: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Tańca, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra i Noc Poezji. Od stycznia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Kraków. Stanisław Dziedzic napisał ponad tysiąc tekstów naukowych oraz popularnonaukowych, opublikowanych w ponad 70. gazetach i periodykach, takich jak m.in. „Student”, „Nowy Medyk”, „Ruch Literacki”, „Suplement”, „Gazeta Krakowska”, „Peregrinus Cracoviensis", „Zeszyty Naukowe UJ”, „Zeszyty Naukowe KUL”, „Renowacje i Zabytki”, „Alma Mater”. Był też autorem lub współautorem 24 książek o historii literatury polskiej, fenomenie artystycznym i duchowym Krakowa oraz Ziemi Krakowskiej, zarządzaniu kulturą, ochronie dziedzictwa kulturowego. Podpisany jest pod takimi publikacjami, jak m.in. „Monografia Teatru38”, „Katalog autorów krakowskich”, „Krakowskie dziedzictwo kulturowe”, „Małopolska Zachodnia”, „Krakowskie. Kultura – turystyka”, „Ojczyzna myśli mojej. Studia i szkice literackie”, „Dialogi trzy”, „Serce Polski”, „Alma Mater Iagellonica”, „Złote więzienie Stanisława Augusta”, „Święty szlak Almae Matris”, „Kraków to jest wielka rzecz”, „Portrety niepospolitych”. - Trudno opisać, jak wiele Kraków zawdzięcza Stanisławowi Dziedzicowi – przyznał na wieść o jego śmierci prezydent miasta Jacek Majchrowski. - To prawie dwie dekady ważnych przedsięwzięć krakowskich instytucji, utworzenie nowych oddziałów Muzeum Krakowa, MOCAK-u, nowych obiektów teatralnych, ośrodków i centrów kultury. To także ważne krakowskie festiwale i połączenie Biblioteki Kraków. W ostatnich miesiącach nie ustawał w pracach nad „Wielką encyklopedią Krakowa” i nad utworzeniem siedziby Biblioteki Kraków na terenie dzielnicy Wesoła. Nieustannie pełen pomysłów, z pasją opowiadający o dziedzictwie kulturowym Krakowa, człowiek wielkiej kultury, oddany środowisku artystycznemu naszego miasta. Trudno mi się pogodzić z tą przedwczesną śmiercią. - Stanisław to symbol krakowskiej kultury - Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa ds. obsługi mieszkańców nie ma wątpliwości, że odszedł człowiek legenda. - Był erudytą i gawędziarzem, zawsze fascynująco opowiadał o zabytkach. Był legendą Krakowa i takim człowiekiem w mojej pamięci pozostanie.

Marta Gruszecka

Zdjęcie profilowe: Michał Łepecki / Agencja Gazeta