Anna Wasilewska

Anna Wasilewska

Ur. 10.01.1958 Zm. 06.04.2021

Wspomnienie

Anna Wasilewska była wiceprezydentką Olsztyna i posłanką na Sejm RP. Pochodziła z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale całe dorosłe życie związała z Olsztynem i Mazurami. Właśnie w Olsztynie pod koniec lat 70. rozpoczęła studia na wydziale technologii żywności Akademii Rolniczo-Technicznej (ukończone w 1982 roku). Zaraz po studiach pracowała w olsztyńskiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Szybko okazało się jednak, że prawdziwą pasją Anny Wasilewskiej jest pedagogika. W 1985 roku została absolwentką Studium Kwalifikacyjnego Pedagogicznego i Pedagogiki Specjalnej w stołecznym Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, a w 1996 roku ukończyła - z wyróżnieniem - studia podyplomowe menadżerów oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Karierę nauczycielską rozpoczęła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie. W 1995 roku została szefową tej placówki. Od 1996 roku działała w Stowarzyszeniu Sportowym „Olimpiady Specjalne – Polska” dla osób z upośledzeniem umysłowym. Była też wojewódzką koordynatorką programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Poza tym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego pracowała, jako nauczycielka akademicka. Zasiadała też w radzie nadzorczej klubu siatkarskiego Indykpol AZS Olsztyn. Od 2007 roku była zastępczynią prezydenta Olsztyna. W samorządzie nadzorowała pracę m.in. wydziału edukacji i sportu, wydziału zdrowia i polityki społecznej i Biura Rzecznika Konsumentów. Dwa lata później została dyrektorką w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Rok później została wybrana do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, znalazła się w zarządzie województwa. Wynik ten powtórzyła cztery lata później, ale już w 2015 roku z pracy w samorządzie województwa musiała zrezygnować – została bowiem wybrana z listy Platformy Obywatelskiej do sejmu RP. W 2019 roku mieszkańcy warmińsko-mazurskiego zaufali Annie Wasilewskiej raz jeszcze, wybierając ją na następną kadencję parlamentu. Posłanka zmarła nagle w olsztyńskiej Poliklinice.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Robert Robaszewski / Agencja Gazeta