Marek Czekalski

Marek Czekalski

Ur. 06.06.1953 Zm. 02.04.2021

Wspomnienie

Polityk i samorządowiec, w latach 1994-1998 był prezydentem Łodzi. Marek Czekalski był absolwentem łódzkiego technikum chemicznego i Politechniki Łódzkiej. Pracował w Przędzalni Czesankowej „Polanil”. Od 1978 roku działał w Komitecie Samoobrony Społecznej „KOR”, w 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność”, jesienią 1981 roku był łódzkim delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku w Gdańsku. W stanie wojennym internowany – w ośrodku odosobnienia był przetrzymywany rok. Po uwolnieniu zaangażował się w działalność konspiracyjną „S”, m.in. organizując pomoc dla kolegów represjonowanych przez komunistów. W 1989 r. działał w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim. Rok później został miejskim radnym. Działał w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, później został przewodniczącym Unii Demokratycznej w Łódzkiem. W 1994 roku został prezydentem Łodzi, funkcję tę pełnił przez całą kadencję - do roku 1998. W następnych latach ponownie został radnym, był też wiceprzewodniczącym łódzkiego samorządu. Jego karierę przerwało w 2001 roku zatrzymanie i aresztowanie pod zarzutem korupcji. Chociaż po 10-letnim postępowaniu został uniewinniony, do polityki już nie wrócił. Marek Czekalski przyjaźnił się z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą powstania w Getcie Warszawskim. Działał w radzie programowej łódzkiego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. W 1999 r. Marek Czekalski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. „Bez wątpienia najlepszy prezydent we współczesnej historii Łodzi. Romantyk i idealista. Człowiek wartości, zawsze stojący po właściwej stronie. I w okresie wielkiej »Solidarności«, i w czasie przełomu ustrojowego, a także dziś, w chwili kryzysu demokracji. Ogromna pustka” – tak Marka Czekalskiego pożegnał Witold Rosset, jego wieloletni współpracownik i rzecznik prasowy w jego prezydentury. „Przetrwa w naszej pamięci jako wizjoner dążący do zmiany oblicza Łodzi w tych trudnych latach ustrojowych przemian. R.I.P.” – napisał Ryszard Bonisławski, znawca historii Łodzi, senator VIII i IX kadencji.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Radosław Jóźwiak / Agencja Gazeta