Stanisław Mac

Stanisław Mac

Ur. 27.04.1936 Zm. 01.11.2020

Wspomnienie

Był pierwszym proboszczem i budowniczym rzeszowskiej katedry. Ksiądz Stanisław Mac urodził się w Cieszacinie koło Jarosławia. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Jarosławiu wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 12. czerwca 1960 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy. Pracował jako wikariusz w Zręcinie, Brzyskach, Starym Żmigrodzie, Krośnie i Kosinie. W 1972 r., jako wikariusz parafii w Słocinie rozpoczął duszpasterstwo na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie. W 1976 r. został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie i rozpoczął budowę nowego kościoła, który w 1991 r. konsekrował Jan Paweł II, a który od 1992 r. jest katedrą diecezji rzeszowskiej. W 2005 r. został protonotariuszem apostolskim (infułatem). Od 2011 r. przebywał na emeryturze w parafii katedralnej.

Artur Gernand

Zdjęcie profilowe: archiwum