Jan Szarek

Jan Szarek

Ur. 13.02.1936 Zm. 08.10.2020

Wspomnienie

W latach 1991-2001 Jan Szarek był biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zmarł z powodu koronawirusa. Urodził się w Bielsku-Białej. W latach 1956-60 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magisterską napisał o życiu i działalności Tomasza Muenzera oraz jego stosunku do reformacji Marcina Lutra. 25 września 1960 roku został duchownym, przez 10 lat pełnił służbę w diecezji mazurskiej. Później został wikariuszem w Bielsku. Od grudnia 1980 roku sprawował urząd seniora diecezji cieszyńskiej; powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię Logos w Cieszynie, pod jego kierownictwem wybudowany został Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, otwarty w 1992 roku. Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 roku przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej był współorganizatorem corocznych Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1991 roku Synod Kościoła wybrał go na urząd Biskupa Kościoła, co było jednoznaczne z objęciem stanowiska prezesa Synodu Kościoła i prezesa konsystorza. Od 1993 do 2001 roku był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Kilka lat temu w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” mówił o gestach pojednania pomiędzy Kościołami: – Dotyczyły one kościoła ewangelickiego w Siemianowicach Śląskich. Po 1945 roku ta świątynia została nam bezprawnie przez władze zabrana i przekazana katolikom. Przez 50 lat starań nie odzyskaliśmy jej. Z okazji Wielkiego Jubileuszu z propozycją rozmów w tej bolesnej sprawie wystąpiłem do abp. Damiana Zimonia. Nasza propozycja spotkała się z wielką jego życzliwością. Osobiście dopomógł nam odzyskać ten kościół, jako znak pojednania i współpracy ekumenicznej na Śląsku. To było wielkie wydarzenie. Bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto, a także Śląskim Szmaragdem „za umiejętność odczytywania znaków czasu i konkretne oraz skuteczne podejmowanie wyzwań; za budowanie mostów pojednania między narodami, chrześcijanami i religiami oraz za przeprowadzenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w trudnym okresie przemian na drogę spokojnego rozwoju i działania”. Jego syn Piotr jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej.

Ewa Furtak

Zdjęcie profilowe: foto Wojciech Surdziel