Andrzej Zalewski

Andrzej Zalewski

Zm. 08.01.2021

Wspomnienie

Zapalony rowerzysta. Twórca rozwiązań urbanistycznych dla transportu zrównoważonego i rowerzystów w wielu polskich miastach. Współkierował zespołem, który w 2018 roku stworzył „Wytyczne bezpiecznej organizacji ruchu drogowego - podręcznik i katalog rozwiązań” dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Pracował w katedrze architektury i urbanistyki wydziału budownictwa, architektury i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Był związany również z Politechniką Warszawską (wydział architektury, Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej) i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Instytut Architektury Krajobrazu). Dr hab. inż Andrzej Zalewski zmarł wskutek zakażenia koronawirusem.

Pogrążeni w żałobie.

Zdjęcie profilowe: foto UTP BYDGOSZCZ