Sylwester Dworacki

Sylwester Dworacki

Ur. 03.11.1937 Zm. 12.10.2020

Wspomnienie

Były prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybitny hellenista, znawca komedii greckiej. Sylwester Dworacki był absolwentem liceum ogólnokształcącego w Lesznie, rocznik 1957. Studia filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1962 roku i jeszcze w tym samym roku związał się z poznańską uczelnią zawodowo – objął tam stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Klasycznej UAM. Sześć lat później obronił doktorat. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1975 roku, a rok później - stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1990, a stanowisko profesora zwyczajnego dziewięć lat później. Sylwester Dworacki był stypendystą Harvard University, dzięki czemu w roku akademickim 1973/74 prowadził badania w Center for Hellenic Studies w Waszyngtonie. Był zapraszany do wygłaszania wykładów na uczelniach w Finlandii, Szwecji, Niemczech, USA. W 1978 otrzymał nagrodę naukową im. A. Brücknera. Pasjonowały go komedie Menandra, poety greckiego z IV w. przed naszą erą i twórczość Diodora Sycylijskiego, greckiego historyka żyjącego w epoce Cezara i Augusta. Od roku 1998 Sylwester Dworacki współpracował z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat”, bo uwielbiał też śpiewać. W latach 1998–2011 uczestniczył też w pracach organizacyjnych, związanych ze środowiskowym Festiwalem Nauki i Sztuki w Poznaniu. Profesor Sylwester Dworacki zmarł w szpitalu w Poznaniu. – Niezwykle ceniony i popularny nauczyciel akademicki, doskonały i cierpliwy mentor, znakomity kolega. Mistrz – napisali o nim w pożegnaniu pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylwia Sałwacka

Zdjęcie profilowe: UAM