Jerzy Mellibruda

Jerzy Mellibruda

Ur. 1938-07-22 Zm. 2020-09-04

Wspomnienie

Psycholog, nauczyciel akademicki, twórca Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jerzy Mellibruda był absolwentem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rocznik 1969. Pracę doktorską obronił trzy lata później. W 1993 roku stworzył od podstaw Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez wiele lat był jej dyrektorem. Krótko potem z inicjatywy PARPA powstało Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jerzy Mellibruda kierował też Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Katedrą Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizował się w problematyce uzależnień, w szczególności alkoholizmu. Był popularyzatorem idei Dorosłych Dzieci Alkoholików – zespołu schematów działania, jakich dzieci uczą się w domach, w których stykają się z alkoholizmem dorosłych. W 1998 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta