prof. Franciszek Ziejka

prof. Franciszek Ziejka

Ur. 1940-10-03 Zm. 2020-07-19

Wspomnienie

Historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z krakowską uczelnią Franciszek Ziejka był związany od studiów polonistycznych, które ukończył w 1963 r. W 1971 obronił tam doktorat, a 11 lat później – habilitację. Tytuł profesora prezydent RP nadał mu w 1998 roku. Prof. Ziejka był długoletnim kierownikiem Katedry Literatury Polskiej XIX wieku działającej w ramach Instytutu Polonistyki UJ. W latach 1990-1993 był dziekanem wydziału filologicznego krakowskiej uczelni, później – przez dwie kadencje – prorektorem, a w latach 1999-2005 rektorem. W tym samym czasie był najpierw wiceprzewodniczącym, a później przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodził też pracom Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Poza tym był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”. Zasiadał w Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN i Kapitule Nagród Premiera Rządu RP. Franciszek Ziejka przez ponad siedem lat wykładał za granicą, m.in. w Université d’Aix-Marseille I w Aix-en-Provence, Narodowym Instytucie Języków i Kultur Orientalnych w Paryżu, oraz w Uniwersytecie Lizbońskim. Na tej ostatniej uczelni założył pierwszy w Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Miał tytuł doktora honoris causa pięciu polskich uczelni: Akademii Pedagogicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2003), Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), Akademii Świętokrzyskiej (dziś Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2004), Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2005), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005). Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. trzykrotnie Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (1997 – Kawalerski, 2003 – Oficerski, 2012 – Komandorski), medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005 – srebrny i 2019 – złoty), francuskie „Palmes Academiques” (1994 – został kawalerem tego odznaczenia i 2002 - oficerem) oraz Legię Honorową (2006), portugalski Order Zasługi (2008), Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2005). Franciszek Ziejka był autorem i redaktorem kilkunastu książek, m.in. „W kręgu mitów polskich” (1977), „Złota legenda chłopów polskich” (1984), „Paryż młodopolski” (1993), „Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej” (1998).

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Grażyna Makara / Agencja Gazeta