Jerzy Konieczny

Jerzy Konieczny

Ur. 12.08.1950 Zm. 28.07.2020

Wspomnienie

Był szefem Urzędu Ochrony Państwa i ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Józefa Oleksego. Był także nauczycielem akademickim m.in. w Wyższej Szkole Biznesu w Żywcu i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego czy Uniwersytecie Śląskim. Jerzy Konieczny ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się w 1979 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, broniąc pracę pt. „Ekspertyza dokumentów sporządzonych pismem ręcznym na papierze syntetycznym”. Habilitację uzyskał w 1990 r. na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1992-1993 Jerzy Konieczny zajmował stanowisko szefa Urzędu Ochrony Państwa. Od 29 grudnia 1995 do 26 stycznia 1996 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Józefa Oleksego. Po zakończeniu kariery politycznej wykładał m.in. w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkole Biznesu w Żywcu. Był współautorem książek: „Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce” (z Andrzejem Abramskim) oraz „Kryminalistyka” (z Janem Widackim i Tadeusz Widłą).

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta