Zenon Grocholewski

Zenon Grocholewski

Ur. 11.10.1939 Zm. 17.07.2020

Wspomnienie

Kardynał, bliski współpracownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Urodził się w Bródkach niedaleko Lwówka w Wielkopolsce. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1963 r. w Poznaniu, by zaraz potem przez trzy lata pracować w tamtejszej parafii Chrystusa Króla. W 1966 r. wyjechał do Rzymu na studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Za obroniony tam licencjat otrzymał złoty medal uczelni, a w 1972 r. – tym razem za doktorat – dostał złoty medal papieski. Od końca 1972 r. do 1999 r. Zenon Grocholewski pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, najpierw, jako notariusz, a później, jako kanclerz i prefekt. Był też przewodniczącym watykańskiego sądu kasacyjnego. W 1983 r. Zenon Grocholewski został biskupem, osiem lat później Jan Paweł II wyniósł go do godności arcybiskupa, a w lutym 1999 r. włączył w skład Kolegium Kardynalskiego. W listopadzie 1999 r., papież powołał Zenona Grocholewskigo na prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, co oznaczało automatycznie godność wielkiego kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a także Papieskich Instytutów: Biblijnego, Muzyki Sakralnej, Archeologii Chrześcijańskiej oraz Studiów Arabskich i Islamskich. W styczniu 2015 r. kardynał Grocholewski został włączony w skład kolegium odwoławczego przy Kongregacji Nauki Wiary, które rozpatruje odwołania złożone od wyroków kanonicznych działającego tam trybunału, m.in. w sprawach dotyczących pedofilii w Kościele. Zenon Grocholewski był autorem ponad 500 publikacji – głównie naukowych, z prawa kanonicznego procesowego i małżeńskiego – wydanych w 12 językach, m.in. włoskim, łacińskim, holenderskim i maltańskim. Zenon Grocholewski był doktorem honoris causa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta