Zdzisław Sadowski

Zdzisław Sadowski

Ur. 10.02.1925 Zm. 06.12.2018

Wspomnienie

Powstaniec warszawski, ekonomista, wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę w rządzie Zbigniewa Messnera, uczestnik Okrągłego Stołu. Urodził się w Warszawie, w czasie wojny służył w Narodowych Siłach Zbrojnych, a potem w AK. W powstaniu kpr. pchor. „Czarski” walczył w Grupie Bojowej „Krybar” na Powiślu. Po kapitulacji wyjechał z Warszawy z rannymi. Aresztowany w listopadzie 1945 r., w czerwcu 1946 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Po studiach w latach 1965–70 wykładał na uniwersytecie w Akrze (Ghana), później był wicedyrektorem Centrum Planowania, Projekcji i Polityk Rozwoju ONZ. Po powrocie z Nowego Jorku pracował w Instytucie Planowania (do 1981 r.) i był adiunktem w Katedrze Ekonomii Politycznej Socjalizmu UW. W 1979 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW uzyskał habilitację, od 1980 r. był profesorem UW, w latach 1989-2005 kierował Katedrą Teorii Rozwoju Gospodarczego. W 1994 r. został przyjęty do PAN jako członek korespondent. W latach 1987-88 był wicepremierem w rządzie Zbigniewa Messnera i przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Nadzorował przygotowanie tzw. II etapu reformy gospodarczej. Odpowiadał za podwyżkę cen w 1988 r., która pośrednio wywołała falę strajków, wprowadzał reformę systemu bankowego, ustawę o swobodzie przedsiębiorczości i program zniesienia kartek na mięso. Po odejściu z rządu należał do rady konsultacyjnej przy przewodniczącym rady państwa Wojciechu Jaruzelskim. Był przedstawicielem strony partyjno-rządowej w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej przy Okrągłym Stole. W 1993 r. bez sukcesu ubiegał się o mandat senatora z ramienia Unii Pracy. Był przeciwnikiem reformy Balcerowicza ze względu na jej społeczne koszty. Od 1985 r. przez 20 lat był prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, po przejściu na emeryturę został jego honorowym prezesem. Odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja