Stanisław Urban

Stanisław Urban

Ur. 01.11.1943 Zm. 13.11.2017

Wspomnienie

Ekonomista związany z uczelniami we Wrocławiu, w Wałbrzychu, Legnicy i Zielonej Górze uznawany był za twórcę polskiej szkoły ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu. Poseł na Sejm IX kadencji z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, miał w dorobku ok. 700 publikacji naukowych, w tym 11 monografii i 20 podręczników. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 r. Prof. Urban był członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i członkiem honorowym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W 2006 r. został doktorem h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do 2014 r. Stanisław Urban pracował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Był tam prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, kierował też katedrami Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego oraz Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Wykładał także w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od 2014 r. pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Gościnnie wykładał w Niemczech, Szwecji i na Białorusi.

Artur Łukasiewicz

Zdjęcie profilowe: Archiwum UZ