Wojciech Müller

Wojciech Müller

Ur. 1947 Zm. 15.08.2018

Wspomnienie

Rektor poznańskiej ASP, w latach 70. współtworzył grupę plastyczną Od Nowa i był jej liderem. Miał blisko 50 indywidualnych wystaw krajowych i zagranicznych, był m.in. laureatem Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie oraz w Bradford. Wojciech Müller ukończył poznańskie liceum plastyczne, a w 1972 r. otrzymał dyplom z grafiki w pracowni prof. Lucjana Mianowskiego i z malarstwa w pracowni prof. Zdzisława Kępińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. To właśnie na tej uczelni pracował od 1974 r. W tych czasach współtworzył też grupę plastyczną Od Nowa i należał do jej liderów. Oprócz grafiki zajmował się też scenografią, lubił również artystyczne działania w plenerze. W swoich pracach przekraczał granice gatunków, swobodnie czerpiąc z możliwości, jakie dają współczesne media. Rektorem artystycznej uczelni był w latach 1990-96 oraz 2002-08. To właśnie za jego rządów Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych stała się Akademią Sztuk Pięknych. W 2000 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wieloletnią pracę akademicką i osiągnięcia artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem dokonań na rzecz rozwoju swojej uczelni uhonorowano go tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Tomasz Cylka

Zdjęcie profilowe: Przemysław Graf / Agencja Gazeta