Wojciech Szrajber

Wojciech Szrajber

Ur. 07.05.1905 Zm. 25.09.2019

Wspomnienie

Długoletni dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Dzięki niemu ta placówka stała się jednym z najważniejszych ośrodków leczenia raka w Polsce. Wojciech Szrajber studiował ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, później ukończył podyplomowe studia zarządzania firmą medyczną i ubezpieczeń zdrowotnych. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz na temat finansowania sfery niematerialnej. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. zarządzania i eksploatacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, był dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, dyrektorem warszawskiego oddziału Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, wicedyrektorem łódzkiego oddziału NFZ, członkiem Zarządu Centrum Medycznego Damiana w Warszawie, a także członkiem zespołów problemowych przy ministrze zdrowia. Od 2007 r. był dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Zainicjował i poprowadził akcję „Wspólnie dla łódzkiej onkologii”, dzięki której udało się pozyskać duże dotacje dla szpitala. Wojciech Szrajber był laureatem Nagrody im. Aliny Pieńkowskiej, w 2006 r. otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego”. W 2014 r. został wybrany na Łodzianina Roku w plebiscycie Radia Łódź. Dyrektor Szrajber zmarł w szpitalu w Bielsku-Białej wskutek powikłań po zabiegu kardiologicznym.

Redakcja