Aniela Szarek

Aniela Szarek

Ur. 18.03.1936 Zm. 05.01.2019

Wspomnienie

Przez ponad 58 lat była żoną Jana Szarka, biskupa seniora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Działała w Komisji Kobiet przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Aniela Szarek z d. Bujak urodziła się w Cisownicy. Gdy miała trzy lata, jej rodzice przeprowadzili się do Bielska-Białej. Po zdaniu matury w 1953 r. studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na wydziale finansów i rachunkowości przemysłu. Ekonomię ukończyła w 1957 r. Pracę zawodową rozpoczęła w 1959 r. w bielskich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Tomasza Rychlińskiego. Rok później wyszła za Jana Szarka, który właśnie skończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i został ordynowany na duchownego. Za mężem zmieniała miejsce zamieszkania: najpierw Nawiady na Mazurach (1960-62), potem Giżycko (1962-1970), Bielsko-Biała (1970-91), Warszawa (1991-2001) i od 2001 r. z powrotem Bielsko-Biała. – Przebieg jej pracy zawodowej był zawsze uzależniony od mojej służby w kościele – wspominał biskup Szarek. – W życie wyróżniającej i bardzo zdolnej osoby, która miała propozycję pozostania na uczelni, a w następnych latach objęcia stanowisk kierowniczych w różnych miejscach swojej pracy, była zawsze wpisana rezygnacja. Brak legitymacji partyjnej i moja osoba jako duchownego jeszcze bardziej utrudniały jej życie. Na Mazurach rozpoczęła pracę jako nauczycielka w miejscowej dwuletniej szkole rolniczej I stopnia. Po niespełna dwóch latach, po kontroli Ministerstwa Rolnictwa, została zwolniona „jako osoba bezpartyjna i mająca zły wpływ na młodzież”. Przez pięć lat szukała nowej pracy, znalazła ją dopiero w Narodowym Banku Polskim w Giżycku, gdzie pracowała do 1970 r. – Po moim przeniesieniu do bielskiej parafii żona musiała rozpocząć wszystko od nowa. Przez pół roku poszukiwała daremnie pracy w swoim zawodzie. Jeden z dyrektorów nawet był gotowy ją przyjąć, ale pod warunkiem „fikcyjnego rozwodu z tym popem” – opowiadał biskup Szarek. Pod koniec 1970 r. pani Aniela znalazła pracę w bielskim oddziale Narodowego Banku Polski. W 1975 r. została przeniesiona do oddziału wojewódzkiego NBP, gdzie pracowała do 1991 r. W 1985 r., z okazji 25-lecia pracy zawodowej, została mianowana naczelnikiem wydziału ekonomicznego w oddziale okręgowym NBP w Bielsku-Białej. Aniela Szarek działała m.in. w Komisji Kobiet przy Polskiej Radzie Ekumenicznej, organizując liczne konferencje międzynarodowe. W latach 1991-2001 była członkiem Synodalnej Komisji Kobiet.

Ewa Furtak

Zdjęcie profilowe: Piotr Wójcik / Agencja Wyborcza.pl