Leszek Woźniak

Leszek Woźniak

Ur. 30.01.1925 Zm. 05.05.2019

Wspomnienie

Były prezes i honorowy członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego stworzył program onkologicznego kształcenia studentów medycyny. Zainicjował w Łodzi organizację opieki paliatywnej i hospicyjnej. Leszek Woźniak urodził się w Łodzi. Po wojnie odbył służbę wojskową i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Medycznej, którą ukończył w 1951 r. Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej łódzkiej AM. W 1979 r. został profesorem zwyczajnym. W latach 1981-87 był rektorem macierzystej uczelni. Stworzył największą w Polsce katedry onkologii i kierował nią, wprowadził program przeddyplomowego nauczania onkologii. Wiedzę o leczeniu nowotworów propagował w programach telewizyjnych. Pracował w katedrze onkologii jeszcze długo po przejściu na emeryturę w 1995 r. Był autorem ok. 200 publikacji naukowych i podręczników. Pełnił funkcję prezesa Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Regionalnego Społecznego Komitetu Walki z Rakiem w Łodzi. Przez wiele lat był także prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkiego. W 1990 r. został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dwa lata później Polskiego Towarzystwa Patologów, a w 1997 r. – Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pozazawodową pasją prof. Woźniaka było rysowanie karykatur. Stworzył ich od młodości ponad tysiąc, trzy czwarte z nich zostało wydanych drukiem lub pokazanych na wystawach.

Redakcja