Adam Haras

Adam Haras

Ur. 08.12.1940 Zm. 18.12.2018

Wspomnienie

Malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku tworzył prace na pograniczu tradycyjnej sztuki i nowych mediów. Adam Haras urodził się w Kokoszkowach koło Starogardu. Jest absolwentem Państwowego Technikum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom uzyskał w 1967 r., a rok później zaczął pracę asystenta na uczelni w pracowni malarstwa prof. Władysława Jackiewicza. W latach 1964-73 razem z Jerzym Krechowiczem współtworzył grupę Galeria, a w latach 1978-80 wspólnie z Witosławem Czerwonką i Jerzym Ostrogórskim prowadził multimedialną galerię AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. Adam Haras nie bał się eksperymentować z technikami i formą. W swojej twórczości łączył tradycyjne malarstwo, w którym się specjalizował, fotografię i rzeźbę z nowoczesnymi technikami przetwarzania. Prace Adama Harasa znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Szczecinie, w Muzeum w Skanderborgu (Dania), w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w Galerii Narodowej „Zachęta” w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych, m.in. w Paryżu, Kopenhadze, Siegen i Hanowerze. W Państwowej Galerii Sztuki w Gdańsku 2 grudnia 2018 r. zakończyła się monograficzna wystawa prac artysty „Od palety do zapisu cyfrowego” – obszerna prezentacja prac Adama Harasa powstałych od końca lat 60. do roku 2018.

Małgorzata Muraszko

Zdjęcie profilowe: ASP Gdańsk