Żores Ałfiorow

Żores Ałfiorow

Ur. 15.03.1930 Zm. 01.03.2019

Wspomnienie

Został nagrodzony w 2000 r. wspólnie z Herbertem Kroemerem za „rozwinięcie technologii heterostruktur półprzewodnikowych wykorzystywanych w technice bardzo wielkiej częstotliwości i optoelektronice”. Studiował elektronikę w Leningradzie (Petersburgu), od 1953 r. przez kilkadziesiąt lat pracował w leningradzkim Instytucie Fizyki i Techniki. W 1991 r. został wiceprzewodniczącym Rosyjskiej Akademii Nauk, należał także do prestiżowych towarzystw naukowych w innych krajach – był członkiem PAN i amerykańskiego Nacional Academy of Sciences. Od 1995 r. zasiadał w Dumie. W ZSRR i Rosji był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

g

Zdjęcie profilowe: materiały prasowe