Jan Muszyński

Jan Muszyński

Ur. 29.04.1932 Zm. 11.01.2017

Wspomnienie

Honorowy Obywatel Zielonej Góry, wojewódzki konserwator zabytków i wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jan Muszyński studiował historię sztuki na uniwersytecie w Poznaniu. W 1956 r. zamieszkał w Zielonej Górze, gdzie w 1960 r. został wojewódzkim konserwatorem zabytków. Od 1976 r. przez 22 lata był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej, przekształcając działy muzealne w odrębne muzea: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Muzeum Etnograficzne, Lubuskie Muzeum Wojskowe. Jan Muszyński był autorem ponad 200 publikacji - zarówno naukowych opracowań historycznych, jak i tekstów poświęconych współczesnej plastyce. Na jego blogu pod datą 16.01, czyli cztery dni po śmierci, zamieszczono jego zdjęcie z napisem "Do zobaczenia".

Redakcja