Wiesław Gruszkowski

Wiesław Gruszkowski

Ur. 15.02.1920 Zm. 07.09.2018

Wspomnienie

Architekt i urbanista, który dokumentował powojenne zniszczenia Gdańska i uczestniczył w odbudowie miasta. Prof. Wiesław Gruszkowski urodził się we Lwowie, ale - jak sam mówił - czuł się do szpiku kości gdańszczaninem. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej rozpoczął w 1938 r. Po wojnie dokończył studia na Politechnice Gdańskiej. Z aparatem fotograficznym w ręku dokumentował w tym czasie zniszczenia Gdańska i rozpoczynającą się odbudowę. Pracował jako projektant i urbanista przy odbudowie Gdańska. W latach 50. był głównym architektem województwa gdańskiego, do lat 70. - kierownikiem Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku, a następnie generalnym projektantem planu aglomeracji gdańskiej. Przez wiele lat wykładał na Politechnice Gdańskiej, był autorem licznych publikacji dotyczących ładu przestrzennego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Dorota Karaś

Zdjęcie profilowe: Rafał Malko / Agencja Gazeta