Bogdan Jankowski

Bogdan Jankowski

Ur. 18.04.1938 Zm. 20.05.2019

Wspomnienie

Taternik, instruktor alpinizmu, krótkofalowiec, fotograf, filmowiec i elektronik z doktoratem w jednej osobie. Wspinał się od 1959 r. Wspinał się w Tatrach, Alpach, Pamiro-Ałaju i Pamirze. W latach 1969-2003 uczestniczył w dziewięciu wyprawach w góry wysokie, m.in. kierowanych przez Andrzeja Zawadę. Brał udział w pierwszym wejściu na Kunyang Chish (7852 m) w 1971 r. W 1980 r. był członkiem wyprawy, podczas której Polacy, jako pierwsi na świecie, zdobyli Everest (8848 m) zimą. Od 1964 r. był instruktorem alpinizmu, do 2004 r. corocznie latem i zimą szkolił młodzież na Hali Gąsienicowej. W latach 1977-92 był członkiem zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, a w kadencji 1995-98 jego wiceprezesem. Był także prezesem Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu (1974-80). Jako licencjonowany radioamator-krótkofalowiec organizował łączność radiową na wyprawach, w 1980 r. założył zespołu łączności radiowej Związku. Dwukrotnie został odznaczony złotym medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”, dostał także Złoty Krzyż Zasługi i nagrodę Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był członkiem honorowym PZA.

Redakcja