Tadeusz Dyr

Tadeusz Dyr

Ur. 1964 Zm. 14.10.2019

Wspomnienie

Specjalista ekonomii transportu. Jego analizy były podstawą do opracowania programu kolei dużych prędkości w Polsce oraz restrukturyzacji łódzkiego węzła kolejowego. Tadeusz Dyr ukończył Wydział Transportu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (obecnie UTH), na którym pracował od 1988 r. Kierował Zakładem Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Katedrą Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych oraz Katedrą Ekonomii. Był także prodziekanem ds. nauki i kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów). Badał problematykę efektywności i finansowania inwestycji, przekształcenia własnościowe i strukturalne oraz strategie rozwoju przedsiębiorstw, a także konkurencyjność regionów. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym cztery monografie i trzy podręczniki akademickie. W 2014 r. został wyróżniony w konkursie Leonardo za najlepszą monografię o innowacjach ekonomicznych w transporcie. Przez wiele lat był przewodniczącym rady programowej i redaktorem naczelnym miesięczników „Technika Transportu Szynowego” i „Autobusy”.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: oficjalna strona UTH w Radomiu