Janusz Odrowąż-Pieniążek

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Ur. 02.07.1931 Zm. 08.12.2015

Wspomnienie

Przez 37 lat kierował Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Był też redaktorem naczelnym pisma "Muzealnictwo". Zanim w 1972 r. objął funkcję dyrektora, był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 1967 r. został sekretarzem komitetu redakcyjnego wydania krytycznego dzieł wszystkich Adama Mickiewicza. Jako pisarz debiutował w 1963 r. książką "Opowiadania paryskie". W 2015 r. ukazało się ostatnie jego dzieło - zbiór wspomnień zatytułowany "Błagam, tylko nie profesor". W 2009 r. otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2012 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta