Kazimierz Czaplicki

Kazimierz Czaplicki

Ur. 17.02.1945 Zm. 28.10.2018

Wspomnienie

Przez wiele lat kierował Krajowym Biurem Wyborczym. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat 70. pracował w administracji terytorialnej różnych szczebli, a później w Kancelarii Rady Państwa. W latach 1989-91 był szefem sekretariatu ówczesnej Państwowej Komisji Wyborczej, a później kierował - do 2014 r. - Krajowym Biurem Wyborczym i był sekretarzem PKW. Dymisję złożył po wyborach samorządowych w 2014 r. w związku z nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, wskutek czego długo nie można było podać wyników głosowania. Później NIK stwierdziła naruszanie prawa zamówień publicznych i nieskuteczny nadzór szefa KBW. Działacz i członek zarządu Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych był autorem publikacji związanych z tematyką wyborczą, jak „Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz”, „Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz”, „Kodeks wyborczy”, a także opracowań wyników wyborów w Polsce. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Agata Grzybowska / Agencja Wyborcza.pl