Anna Łoś

Anna Łoś

Ur. 18.03.1958 Zm. 09.01.2018

Wspomnienie

Fotoreporterka, współzałożycielka Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi” działającej w latach 1982-91. W latach 1982-89 agencja funkcjonowała poza państwowym monopolem prasowym jako nielegalna, zakonspirowana grupa. Dokumentowała demonstracje, strajki, głodówki i inne przejawy oporu w Polsce, a następnie wydarzenia, które doprowadziły do upadku porządku pojałtańskiego w Europie: Jesień Ludów w 1989 r. w Czechosłowacji, Niemczech wschodnich, Rumunii, a następnie na Litwie, Łotwie i w ZSRR w 1991 r. Anna Łoś w agencji działała w drugiej linii: dbała o logistykę, archiwum, zapewniała konspirację. Zajmowała się dziesiątkami spraw, bez których ogarnięcia niemożliwe byłoby codzienne, bezpieczne funkcjonowanie agencji. Organizowała wystawy fotograficzne w mieszkaniach i kościołach. Była też współzałożycielką i członkinią zarządu Fundacji Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi” (2007-13). W 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Anna Łoś w imieniu wszystkich członków Dementi odebrała z rąk prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Fotoreporterką i fotoedytorką była we wrocławskiej redakcji „Gazety Wyborczej” w latach 1993-2002. Jej zdjęcia ukazywały się w „Newsweek Polska”, „Przekroju”, „Polityce” i „Marie Claire”. Fotografowała spektakle Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Teatru Polskiego i festiwalu Dialog. Była też członkiem zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i skarbnikiem oddziału.

Redakcja