Zbigniew Orzeł

Zbigniew Orzeł

Ur. 14.01.1941 Zm. 26.06.2019

Wspomnienie

Radomski adwokat, obrońca w procesach politycznych lat 80. Zbigniew Orzeł studiował prawo na UW, ukończył aplikację radcowską i sędziowską, a w 1979 r. zdał egzamin adwokacki. Przez całe życie zawodowe związany był z rodzinnym Radomiem. Pracował w kilka firmach jako radca prawny, by w 1980 r. otworzyć własną kancelarię adwokacką. Przez trzy kadencje pełnił funkcję sekretarza i skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, był delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury, obrońcą w procesach politycznych lat 80., wykładowcą w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, Pomaturalnym Liceum Ekonomicznym i na szkoleniach aplikantów adwokackich. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej i Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego, był też przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej w pierwszych wyborach samorządowych, przez trzy kadencje członkiem Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym i Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Odznaczony medalem „Adwokatura Zasłużonym” i „Zasłużony dla Miasta Radomia”.

Redakcja