Czesław Jan Mazur

Czesław Jan Mazur

Ur. 20.11.1956 Zm. 14.03.2018

Wspomnienie

Proboszcz wrocławskiej parafii pw. Ducha Świętego od 2002 r. i prepozyt Kapituły Świętokrzyskiej, historyk sztuki, specjalista w dziedzinie sztuki sakralnej. Ks. Czesław Jan Mazur urodził się i wychował w Legnicy. Kapłanem został w 1981 r. Trzy lata przepracował w parafii Borów, a potem jego przełożeni skierowali go na studia z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu został referentem ds. sztuki kościelnej i diecezjalnym konserwatorem zabytków w kurii metropolitalnej wrocławskiej oraz wizytatorem ds. sztuki kościelnej archidiecezji wrocławskiej, a także sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji ds. Sztuki Kościelnej (gdy w 1992 r. powstała diecezja legnicka, ks. Mazur pełnił w niej te same funkcje). W latach 1991-97 wykładał sztukę sakralną w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmowała go nie tylko historia sztuki - był kapelanem Portu Lotniczego we Wrocławiu, a także diecezjalnym koordynatorem ds. komputeryzacji kurii i archidiecezji. Od 15 września 2014 r. ks. Mazur pełnił prestiżową funkcję prepozyta Kapituły Świętokrzyskiej. Był też kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Archidiecezja Wrocławska