Alojzy Drożdż

Alojzy Drożdż

Ur. 15.03.1950 Zm. 27.09.2019

Wspomnienie

Były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i felietonista „Gościa Niedzielnego”. Urodził się w Nowym Sączu, gdzie zdał maturę. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. i pracował jako wikary. Potem studiował teologię pastoralną na KUL – doktorat obronił w 1982 r. Po studiach na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie uzyskał kolejny doktorat – z teologii moralnej i etyki. Po powrocie do Polski został prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wykładał też teologię pastoralną i moralną, a w latach 1991-98 był rektorem uczelni. W latach 1996-2004 pracował w Instytucie Nauk o Rodzinie na KUL. W 1998 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych, a tytuł profesora w 2008 r.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: tarnow.ksw.pl