Romuald Lazarowicz

Romuald Lazarowicz

Ur. 11.08.1953 Zm. 02.08.2019

Wspomnienie

Opozycjonista z czasów PRL, działacz „Solidarności” i Solidarności Walczącej oraz Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych Absolwent bibliotekoznawstwa na UWr., od 1978 r. kolportował wydawnictwa podziemne, współpracował z Klubem Samoobrony Społecznej i Studenckim Komitetem Solidarności. Był dziennikarzem i redaktorem „Biuletynu Dolnośląskiego”. Kierował pierwszym w Polsce regularnym pismem stanu wojennego „Z dnia na dzień”, współtworzył Solidarność Walczącą, działał w jej agencji informacyjnej wydającej podziemne czasopisma. Był współtwórcą podziemnego dolnośląskiego Radia Solidarność Walcząca. W 1999 r. otrzymał Krzyż WiN. W 2004 r. zdobył nagrodę prezesa IPN za sześciotomowy zbiór „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w dokumentach” (razem z Mieczysławem Huchlą, Józefą Huchlową i Zdzisławem Wierzbickim). W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 r. – Krzyżem Solidarności Walczącej. Jako działacz Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych był współautorem opracowań postulujących reformę prawa wyborczego w III RP i współredaktorem Biuletynu Informacyjnego Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.

Redakcja