Krzysztof Wrabec

Krzysztof Wrabec

Ur. 01.01.1935 Zm. 11.09.2019

Wspomnienie

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zbudował i przez 31 lat kierował jednym z największych oddziałów kardiologicznych na Dolnym Śląsku. Krzysztof Wrabec urodził się we Lwowie, liceum ukończył w Gliwicach, studia medyczne – we Wrocławiu. Po stażu podyplomowym i okresie wolontariatu rozpoczął pracę we wrocławskiej III Klinice Chorób Wewnętrznych, w 1976 r. przekształconej w Klinikę Kardiologii. W 1976 r. został ordynatorem oddziału internistyczno-kardiologicznego szpitala na Brochowie, który zorganizował od podstaw. W 1984 r. został przeniesiony do nowo otwartego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Prof. Wrabec oddziałem (w międzyczasie przemianowanym na kardiologiczny) kierował do 2005 r. Równolegle w 1980 r. stworzył i do 1998 r. konsultował ośrodek wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w Polanicy-Zdroju. Jako regionalny konsultant ds. kardiologii zorganizował na Dolnym Śląsku trzystopniową strukturę opieki kardiologicznej. Przez wiele kadencji prof. Wrabec był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przez jedną – Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Przez dwie kadencje (1983-1991) był sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przez wiele (do 1997 r.) – przewodniczącym Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w latach 1995-1999 reprezentował w EBSC (European Board for the Speciality In Cardiology). Do głównych kierunków zainteresowań naukowych prof. Wrabeca należały: rehabilitacja kardiologiczna, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka i terapia kardiologiczna, ostra i przewlekła zatorowość płucna. Był autorem lub współautorem ok. 260 prac naukowych w polskich, angielskich i amerykańskich czasopismach oraz czterech rozdziałów w podręcznikach.

g

Zdjęcie profilowe: Archiwum prywatne