Włodzimierz Zagórski-Ostoja

Włodzimierz Zagórski-Ostoja

Ur. 22.12.1939 Zm. 19.01.2015

Wspomnienie

Do polskiej i światowej nauki prof. Zagórski-Ostoja wprowadził opracowany przez siebie nowatorski, uniwersalny system syntezy białek w komórkach roślinnych. Badacze z kierowanego przez niego Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zdobyli rozgłos przełomowym dla nauki odkryciem: rozszyfrowaniem genomu pantofelka, który okazał się większy niż ludzki. Prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja, absolwent Wydziału Biologii UW, od 1968 r. pracował jako adiunkt w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, którego dyrektorem był w latach 1990-2007. Był także przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek PAN, Komisji Nauki Polskiego Komitetu UNESCO i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. badaniami nad mechanizmami i regulacją syntezy białek RNA fagów, translacją i ekspresją genetyczną wirusów roślinnych, badaniami budowy genomów wirusów ziemniaczanych, sekwencjonowaniem dużych odcinków genomu drożdży. Prof. Zagórski-Ostoja odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja