Bolesław Ocias

Bolesław Ocias

Ur. 30.05.1929 Zm. 16.06.2019

Wspomnienie

Częstochowski kompozytor, aranżer i dyrygent związany z wieloma instytucjami kultury, współtwórca Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Bolesław Ocias pochodził z niezamożnej, wielodzietnej rodziny. Dzięki wsparciu Kościoła zdobył podstawową edukację muzyczną. Dwa lata studiował w seminarium, ale wybrał muzykę. Gry na fisharmonii, trąbce i wiolonczeli uczył się w Szkole Organistowskiej Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu. W latach 1952-56 studiował dyrygenturę i kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Tadeusza Szeligowskiego. Dodatkowo doskonalił grę na organach. W Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” uczył emisji głosu i solfeżu. Krótko pracował w Polskim Radiu, następnie jako dyrygent w operetkach i teatrach muzycznych, m.in. w Lublinie i Warszawie. Najdłużej, bo przez 18 lat – w Państwowej Operetce Śląskiej w Gliwicach. Współpracował z teatrami dramatycznymi. W 1970 r. rozpoczął współpracę z częstochowskim Chórem Męskim „Pochodnia”, którym dyrygował i kierował muzycznie przez 12 lat. Pod koniec lat 70. powrócił na stałe do Częstochowy i związał się z częstochowskim Zespołem Szkół Muzycznych, Wyższą Szkołą Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza). W tym czasie był współtwórcą Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz Zespołu Folklorystycznego „Polanie” przy WSP i Politechnice Częstochowskiej. Komponował na potrzeby zespołów, chórów, teatrów, oper, operetek i wodewili.

Redakcja