Aleksander Herzog

Aleksander Herzog

Ur. 10.07.1951 Zm. 01.01.2024

Wspomnienie

Aleksander Herzog urodził się w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1980 roku działał w „Solidarności” i za tę działalność rok później został zwolniony z pracy w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. Zakładał w niej zresztą związki zawodowe. Był współpracownikiem Komitetu Helsińskiego, doradzał Zbigniewowi Bujakowi w rozmowach Krajowej Komisji Porozumiewawczej ze stroną rządową. Organizował Radio "Solidarność" Małopolska, z którego – podczas nadawania audycji w 1983 r. - został aresztowany, a także podziemne Wydawnictwo Kraków. Zmiany w Polsce pozwoliły mu zostać I zastępcą Prokuratora Generalnego w rządzie Tadeusz Mazowieckiego, następnie prokuratorem w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie, współkierował zespołem ds. nadzoru szczególnego nad postępowaniami przekazanymi przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności MSW, a także nadzorował usuwanie skutków stanu wojennego. Współpracował również z Prokuraturą Generalną przy czynnościach w sprawie zbrodni katyńskiej. W 2011 r. Aleksander Herzog został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Siedem lat później odmówił przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności. Zmarł 1 stycznia 2024 r. w wieku 72 lat. „Orędownik niezależności prokuratury i prokuratora. Znakomity prawnik i kolega. Nie narzucał nikomu swoich poglądów. Błądzącym wskazywał drogę do rozwiązania problemu. Autor wielu artykułów i współautor komentarzy. Straciliśmy mentora” – napisało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl