Teresa Starmach

Teresa Starmach

Ur. 16.10.1949 Zm. 30.07.2023

Wspomnienie

Teresa Starmach urodziła się 16 października 1949 roku w Krakowie. Całe życie związana była z tym miastem. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz studia podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku lat 80. XX wieku związana z „Solidarnością”. W stanie wojennym angażowała się w ruch podziemny. Z listy Akcji Wyborczej „Solidarność” w 1988 r. została wybrana na miejską radną. W 1998 r. Teresa Starmach objęła stanowisko wiceprezydenta Krakowa. Pełniła je przez cztery lata. Jak informuje krakowski ratusz, odpowiadała za edukację i kulturę. Rok po objęciu stanowiska przeprowadziła reformę wprowadzającą gimnazja do krakowskiego systemu oświaty. – Jako wiceprezydent przeprowadziłam z sukcesem reformę edukacji wprowadzającą do systemu oświaty gimnazja. Dzięki mojemu zaangażowaniu wybudowano 18 sal gimnastycznych, 3 przedszkola, a wiele placówek oświatowych zostało zmodernizowanych i wyremontowanych. Kiedy liczne instytucje kultury zostały przejęte przez samorząd krakowski, to dzięki mojej zapobiegliwości zawsze miały odpowiednie środki na swoje funkcjonowanie. Z tego jestem dumna – strona internetowa krakowskiego ratusza przypomina jeden z wywiadów Teresy Starmach. Od 2002 r. działała w Platformie Obywatelskiej. Cztery lata później Teresa Starmach została radną województwa małopolskiego. W 2015 r. kandydowała w wyborach do Sejmu, ale nie udało się jej zdobyć mandatu. Przez 27 lat (1976-2003) Teresa Starmach była związana z XV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Uczyła w nim fizyki. Następnie pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie. Teresa Starmach była członkinią Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych – Polska, członkinią zarządu krakowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej, Rady Społecznej Muzeum Żup Krakowskich oraz Muzeum Archeologicznego, Rady Muzeum AK w Krakowie i wielu innych organizacji. Otrzymała medale „Niezłomnym w słowie" (2010), „Dziękujemy za wolność" (2015), a w 2012 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Teresa Starmach miała 73 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 sierpnia na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Grażyna Makara/Agencja Wyborcza.pl