Jerzy Kronhold

Jerzy Kronhold

Ur. 24.01.1946 Zm. 13.11.2022

Wspomnienie

Poeta związany z Nową Falą – grupą pisarzy, tworzących m.in. pod wpływem wydarzeń Marca 1968 i Grudnia 1970 roku. Był też dyplomatą, dyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie i Konsulem Generalnym RP w Ostrawie. Jerzy Kronhold urodził się w Cieszynie. Studiował polonistykę w krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod Wawelem związał się z grupą poetycką „Teraz”, w której udzielali się też m.in. Adam Zagajewski i Julian Kornhauser. Literaci z „Teraz” kojarzeni byli z tzw. Nową Falą, ruchem literackim powstałym m.in. pod wpływem wydarzeń Marca 1968 i Grudnia 1970 roku (z którym kojarzeni są też np. Stanisław Barańczak i Ryszard Krynicki). Po polonistyce w Krakowie Jerzy Kronhold studiował – w latach 1973-1977 – reżyserię dramatu w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Po studiach pracował w Teatrze Śląskim w Katowicach – był tam reżyserem i kierownikiem literackim. W rodzinnym Cieszynie prowadził antykwariat im. Juliana Przybosia, a w Bielsku-Białej pracował w miejskim wydziale kultury. Jako pisarz debiutował w antologii „Łódzka Wiosna Poetów 1965”. Pierwszy tom, „Samospalenie”, opublikował nakładem Wydawnictwa Literackiego w 1972 roku. Później wydał jeszcze 12 tomów, m.in. „Oda do ognia” (1982), „Wiek brązu” (2000), „Epitafium dla Lucy” (2012), „Szlak jedwabny” (2014), „Skok w dal” (2016), „Stance” (2017). Ostatni – „Długie spacery nad Olzą” – opublikował w 2020 roku. Jerzy Kronhold był trzy razy nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” (w 2017, 2018 i 2021), dwukrotnie do Nagrody Literackiej Gdynia (2013 i 2018), oraz do Nagrody Literackiej im. Wisławy Szymborskiej (2017). W 1993 roku został laureatem śląskiej Nagrody im. Karola Miarki. 23 lata później dostał w rodzinnym Cieszynie Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika. A za tom „Skok w dal” został uhonorowany Nagrodą Literacką m.st. Warszawy oraz Nagrodą im. Krystyny i Czesława Bednarczyków przyznawaną na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 2018 roku na krakowskich Plantach miał dedykowaną jemu ławeczkę. Ale Jerzy Kornhold nie stronił też od polityki. W 1989 był jednym z założycieli Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Był też radnym Cieszyna i radnym rady powiatu cieszyńskiego oraz konsulem generalnym RP w Ostrawie (w latach 1991–1996 i 2007–2011) i dyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie (2000-2006). Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Krzysztof Kalinowski / Agencja Wyborcza.pl