Maria Anastazja Wenta - Barlak

Maria Anastazja Wenta - Barlak

Ur. 05.05.1955 Zm. 01.09.2022

Wspomnienie

1 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, tuż przed pierwszym dzwonkiem po ciężkiej chorobie zmarła Maria Wenta-Barlak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach. Dyrektorem popularnej szkoły "Na Wybickiego" była łącznie ponad dwie dekady. Niedawno wygrała konkurs na kolejną, pięcioletnią kadencję. Dziś miała być w szkole z uczniami i pewnie była, tyle, że już tylko wspierając ich duchowo... Maria Wenta-Barlak rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela w roku 1980 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kartuzach, gdzie przepracowała osiem lat. Od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1989 r. była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 5 na os. Wybickiego w Kartuzach. Potem do 1992 r. pełniła funkcję wicedyrektora tej szkoły, a od września 1992 r. do sierpnia 2002 roku była dyrektorem SP nr 5 w Kartuzach. W 2002 roku przy SP nr 5, z jej inicjatywy, powstało liceum ogólnokształcące. Zaistniała więc potrzeba zmiany statutu szkoły i tak powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach. Jego dyrektorem również została Maria Wenta-Barlak, pełniąc tę funkcję do sierpnia 2010 roku. Następnie pracowała jako wizytator w Pomorskim Kuratorium w Gdańsku. Od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gowidlinie. Do swojej szkoły "Na Wybickiego" wróciła z dniem 1 września 2016 r. i odtąd nieprzerwanie już pełniła funkcję dyrektora ZSO nr 2 w Kartuzach. W tak zwanym międzyczasie dwukrotnie powierzano jej stanowisko wizytatora oświaty. Pełniła mandat radnej w Radzie Miejskiej w Kartuzach i później w Radzie Powiatu Kartuskiego. Była wielokrotnie odznaczana odznaczeniami, w tym państwowymi i resortowymi.

Pogrążeni w smutku mąż z rodziną