Jerzy Zięba

Jerzy Zięba

Ur. 09.06.1953 Zm. 20.07.2023

Wspomnienie

Jerzy Zięba urodził się 9 czerwca 1953 r. w Miechowie. Absolwent tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, a następnie prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach odbywał w latach 1976–1979, zaś od 1979 do 1982 r. - aplikację adwokacką. Jeszcze tego samego roku, 27 października 1982 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach, Zawód ten nieprzerwanie wykonywał od 2 maja 1983 r. Aktywnie udzielał się w samorządzie adwokackim, w latach 1992–1995 był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, zasiadał również w sądzie dyscyplinarnym. Stworzył i był redaktorem naczelnym kwartalnika „Palestra Świętokrzyska" (powstał w 2007 r.). Współtworzył monografię „Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku" (w 2013 r.). W kadencji 2004–2007 Jerzy Zięba był wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, a w 2007 r. został po raz pierwszy wybrany na jej dziekana. I od tego czasu pełnił tę funkcję, na którą został wybierany jeszcze trzykrotnie, ostatnio w 2021 r. na kadencję do 2025 r. Wchodził też w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, a w kadencji 2013–2016 był w jej prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w 2008 r. przyznało Jerzemu Ziębie Odznakę Adwokatura Zasłużonym. Ostatniego dnia maja 2012 r. został uhonorowany przez Ministra Sprawiedliwości najwyższym resortowym odznaczeniem - Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z kolei w lutym 2014 r. otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. O śmierci Jerzego Zięby poinformowała w czwartek 20 lipca 2023 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. „Od wielu lat pełnił funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów i kierownika szkolenia aplikantów adwokackich, był wychowawcą szeregu roczników aplikantów adwokackich, członkiem komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych" – napisano w biogramie Jerzego Zięby. Jerzy Zięba miał 70 lat.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach